โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 346.05 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

346.05 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 346.05 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
346.05 เลขฐาน 8
เท่ากับ
230.078125 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 346.05 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 346 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.05 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 346 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
3468
=
( 3x82 ) + ( 4x81 ) + ( 6x80 )
=
( 3x64 ) + ( 4x8 ) + ( 6x1 )
=
( 192 ) + ( 32 ) + ( 6 )
=
230
2เปลี่ยน 0.05 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.058
=
( 0x8-1 ) + ( 5x8-2 )
=
( 0x0.125 ) + ( 5x0.015625 )
=
( 0 ) + ( 0.078125 )
=
0.078125

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 230
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.078125
เอา 230 + 0.078125 = 230.078125

คำตอบ346.058 = 230.07812510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 346.05 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ