โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 312 เลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 8

312 เลขฐาน 5 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 8 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 312 เลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 8
312 เลขฐาน 5
เท่ากับ
122 เลขฐาน 8
เลขฐาน 5 (quinary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 5 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
วิธีทำ
การแปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 8 ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1แปลง 312 เลขฐาน 5 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
- กระจายเลขฐาน 5 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
- นำเลขฐาน 5 ที่กระจายแล้วคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 5n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n=0
3125
=
( 3x52 ) + ( 1x51 ) + ( 2x50 )
=
( 3x25 ) + ( 1x5 ) + ( 2x1 )
=
( 75 ) + ( 5 ) + ( 2 )
=
8210
2เอาคำตอบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 คือ 82 เลขฐาน 10 แปลงเป็นเลขฐาน 8
  • 2.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 82 และนำฐานของเลขที่ต้องการคือ 8 มาหาร, หารได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วยฐานของเลขที่ต้องการคือ 8 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.3) ทำโดยใช้หลักการเหมือนข้อ 2.2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็น 0
8210 =
8
)82
8
)10
เศษ = 2
8
)1
เศษ = 2
  
0
เศษ = 1
= 1228
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงเศษจากล่างขึ้นบน
คำตอบ 3125 = 1228
😁 การแปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 8 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 312 เลขฐาน 5 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 8 อื่นๆที่น่าสนใจ