โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 2750.36 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

2750.36 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 2750.36 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
2750.36 เลขฐาน 8
เท่ากับ
1512.46875 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 2750.36 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 2750 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.36 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 2750 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
27508
=
( 2x83 ) + ( 7x82 ) + ( 5x81 ) + ( 0x80 )
=
( 2x512 ) + ( 7x64 ) + ( 5x8 ) + ( 0x1 )
=
( 1024 ) + ( 448 ) + ( 40 ) + ( 0 )
=
1512
2เปลี่ยน 0.36 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.368
=
( 3x8-1 ) + ( 6x8-2 )
=
( 3x0.125 ) + ( 6x0.015625 )
=
( 0.375 ) + ( 0.09375 )
=
0.46875

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 1512
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.46875
เอา 1512 + 0.46875 = 1512.46875

คำตอบ2750.368 = 1512.4687510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 2750.36 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ