โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 2736.501 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2

2736.501 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 2 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 2736.501 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2
2736.501 เลขฐาน 8
เท่ากับ
10111011110.101000001 เลขฐาน 2
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
วิธีทำ
😁 การแปลง 2736.501 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 2 ให้แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ 2736 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
27368
=
( 2x83 ) + ( 7x82 ) + ( 3x81 ) + ( 6x80 )
=
( 1024 )+ ( 448 )+ ( 24 )+ ( 6 )
=
1502
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.501 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.5018
=
( 5x8-1 ) + ( 0x8-2 ) + ( 1x8-3 )
=
( 0.625 ) + ( 0 ) + ( 0.001953125 )
=
0.626953125

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
2736.5018 = 1502.62695312510

🤓 จากนั้นให้แปลง 1502.626953125 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

1 เปลี่ยน 150210 ให้เป็นเลขฐาน 2
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 2 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
150210 =
2
)1502
2
)751
เศษ = 0
2
)375
เศษ = 1
2
)187
เศษ = 1
2
)93
เศษ = 1
2
)46
เศษ = 1
2
)23
เศษ = 0
2
)11
เศษ = 1
2
)5
เศษ = 1
2
)2
เศษ = 1
2
)1
เศษ = 0
  
0
เศษ = 1
= 101110111102
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.62695312510 ให้เป็นเลขฐาน 2
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.626953125 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.626953125 x 2
=
1.253906251
0.25390625 x 2
=
0.50781250
0.5078125 x 2
=
1.0156251
0.015625 x 2
=
0.031250
0.03125 x 2
=
0.06250
0.0625 x 2
=
0.1250
0.125 x 2
=
0.250
0.25 x 2
=
0.50
0.5 x 2
=
11
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.62695312510 (เลขฐาน 10) = 0.1010000012 (เลขฐาน 2)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 10111011110
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.101000001
เอา 10111011110 + 0.101000001 = 10111011110.1010000012

ดังนั้น 2736.5018 = 10111011110.1010000012
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 2736.501 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 อื่นๆที่น่าสนใจ