โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 210 เลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 4

210 เลขฐาน 3 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 4 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 210 เลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 4
210 เลขฐาน 3
เท่ากับ
111 เลขฐาน 4
เลขฐาน 3 (ternary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 3 ตัวคือ
0, 1, 2
เลขฐาน 4 (quaternary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 4 ตัวคือ
0, 1, 2, 3
วิธีทำ
การแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 4 ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1แปลง 210 เลขฐาน 3 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
- กระจายเลขฐาน 3 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
- นำเลขฐาน 3 ที่กระจายแล้วคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 3n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n=0
2103
=
( 2x32 ) + ( 1x31 ) + ( 0x30 )
=
( 2x9 ) + ( 1x3 ) + ( 0x1 )
=
( 18 ) + ( 3 ) + ( 0 )
=
2110
2เอาคำตอบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 คือ 21 เลขฐาน 10 แปลงเป็นเลขฐาน 4
  • 2.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 21 และนำฐานของเลขที่ต้องการคือ 4 มาหาร, หารได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วยฐานของเลขที่ต้องการคือ 4 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.3) ทำโดยใช้หลักการเหมือนข้อ 2.2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็น 0
2110 =
4
)21
4
)5
เศษ = 1
4
)1
เศษ = 1
  
0
เศษ = 1
= 1114
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงเศษจากล่างขึ้นบน
คำตอบ 2103 = 1114
😁 การแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 4 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 210 เลขฐาน 3 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 4 อื่นๆที่น่าสนใจ