โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 137.42 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

137.42 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 137.42 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
137.42 เลขฐาน 8
เท่ากับ
95.53125 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 137.42 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 137 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.42 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 137 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
1378
=
( 1x82 ) + ( 3x81 ) + ( 7x80 )
=
( 1x64 ) + ( 3x8 ) + ( 7x1 )
=
( 64 ) + ( 24 ) + ( 7 )
=
95
2เปลี่ยน 0.42 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.428
=
( 4x8-1 ) + ( 2x8-2 )
=
( 4x0.125 ) + ( 2x0.015625 )
=
( 0.5 ) + ( 0.03125 )
=
0.53125

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 95
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.53125
เอา 95 + 0.53125 = 95.53125

คำตอบ137.428 = 95.5312510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 137.42 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ