โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 1264.34 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

1264.34 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 1264.34 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
1264.34 เลขฐาน 8
เท่ากับ
692.4375 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 1264.34 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 1264 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.34 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 1264 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
12648
=
( 1x83 ) + ( 2x82 ) + ( 6x81 ) + ( 4x80 )
=
( 1x512 ) + ( 2x64 ) + ( 6x8 ) + ( 4x1 )
=
( 512 ) + ( 128 ) + ( 48 ) + ( 4 )
=
692
2เปลี่ยน 0.34 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.348
=
( 3x8-1 ) + ( 4x8-2 )
=
( 3x0.125 ) + ( 4x0.015625 )
=
( 0.375 ) + ( 0.0625 )
=
0.4375

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 692
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.4375
เอา 692 + 0.4375 = 692.4375

คำตอบ1264.348 = 692.437510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 1264.34 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ