โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 125.44 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

125.44 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 125.44 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
125.44 เลขฐาน 8
เท่ากับ
85.5625 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 125.44 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 125 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.44 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 125 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
1258
=
( 1x82 ) + ( 2x81 ) + ( 5x80 )
=
( 1x64 ) + ( 2x8 ) + ( 5x1 )
=
( 64 ) + ( 16 ) + ( 5 )
=
85
2เปลี่ยน 0.44 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.448
=
( 4x8-1 ) + ( 4x8-2 )
=
( 4x0.125 ) + ( 4x0.015625 )
=
( 0.5 ) + ( 0.0625 )
=
0.5625

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 85
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.5625
เอา 85 + 0.5625 = 85.5625

คำตอบ125.448 = 85.562510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 125.44 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ