โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 11101011001001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16

11101011001001 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 16 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 11101011001001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16
11101011001001 เลขฐาน 2
เท่ากับ
3AC9 เลขฐาน 16
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
วิธีทำ
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 มีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1แปลง 11101011001001 เลขฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
1.1) กระจายเลขฐาน 2 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
1.2) นำเลขฐาน 2 ที่กระจายแล้วคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 2n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n=0
111010110010012
=
( 1x213 ) + ( 1x212 ) + ( 1x211 ) + ( 0x210 ) + ( 1x29 ) + ( 0x28 ) + ( 1x27 ) + ( 1x26 ) + ( 0x25 ) + ( 0x24 ) + ( 1x23 ) + ( 0x22 ) + ( 0x21 ) + ( 1x20 )
=
( 1x8192 ) + ( 1x4096 ) + ( 1x2048 ) + ( 0x1024 ) + ( 1x512 ) + ( 0x256 ) + ( 1x128 ) + ( 1x64 ) + ( 0x32 ) + ( 0x16 ) + ( 1x8 ) + ( 0x4 ) + ( 0x2 ) + ( 1x1 )
=
( 8192 ) + ( 4096 ) + ( 2048 ) + ( 0 ) + ( 512 ) + ( 0 ) + ( 128 ) + ( 64 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 8 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 1 )
=
15049
2เอาคำตอบที่ได้จากข้อ 1 คือ 15049 เลขฐาน 10 แปลงให้เป็นเลขฐาน 16
  • 2.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 15049 และนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 มาหาร, ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.3) ทำเหมือนข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
1504910 =
16
)15049
16
)940
เศษ = 9
16
)58
เศษ = C (12)
16
)3
เศษ = A (10)
0
เศษ = 3
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงเศษจากล่างขึ้นบน
คำตอบ ดังนั้น 111010110010012 = 3AC916
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 11101011001001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 อื่นๆที่น่าสนใจ