โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 11011.011 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10

11011.011 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 11011.011 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10
11011.011 เลขฐาน 2
เท่ากับ
27.375 เลขฐาน 10
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 11011.011 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 11011 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.011 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 11011 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
110112
=
( 1x24 ) + ( 1x23 ) + ( 0x22 ) + ( 1x21 ) + ( 1x20 )
=
( 1x16 ) + ( 1x8 ) + ( 0x4 ) + ( 1x2 ) + ( 1x1 )
=
( 16 ) + ( 8 ) + ( 0 ) + ( 2 ) + ( 1 )
=
27
2เปลี่ยน 0.011 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.0112
=
( 0x2-1 ) + ( 1x2-2 ) + ( 1x2-3 )
=
( 0x0.5 ) + ( 1x0.25 ) + ( 1x0.125 )
=
( 0 ) + ( 0.25 ) + ( 0.125 )
=
0.375

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 27
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.375
เอา 27 + 0.375 = 27.375

คำตอบ11011.0112 = 27.37510
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 11011.011 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ