โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 11010110.110111 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8

11010110.110111 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 8 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 11010110.110111 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8
11010110.110111 เลขฐาน 2
เท่ากับ
326.67 เลขฐาน 8
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
วิธีทำ
😁 การแปลง 11010110.110111 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 8 ให้แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ 11010110 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
110101102
=
( 1x27 ) + ( 1x26 ) + ( 0x25 ) + ( 1x24 ) + ( 0x23 ) + ( 1x22 ) + ( 1x21 ) + ( 0x20 )
=
( 128 )+ ( 64 )+ ( 0 )+ ( 16 )+ ( 0 )+ ( 4 )+ ( 2 )+ ( 0 )
=
214
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.110111 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.1101112
=
( 1x2-1 ) + ( 1x2-2 ) + ( 0x2-3 ) + ( 1x2-4 ) + ( 1x2-5 ) + ( 1x2-6 )
=
( 0.5 ) + ( 0.25 ) + ( 0 ) + ( 0.0625 ) + ( 0.03125 ) + ( 0.015625 )
=
0.859375

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
11010110.1101112 = 214.85937510

🤓 จากนั้นให้แปลง 214.859375 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8

1 เปลี่ยน 21410 ให้เป็นเลขฐาน 8
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 8 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
21410 =
8
)214
8
)26
เศษ = 6
8
)3
เศษ = 2
  
0
เศษ = 3
= 3268
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.85937510 ให้เป็นเลขฐาน 8
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.859375 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 8
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 8
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.859375 x 8
=
6.8756
0.875 x 8
=
77
0 x 8
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.85937510 (เลขฐาน 10) = 0.678 (เลขฐาน 8)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 326
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.67
เอา 326 + 0.67 = 326.678

ดังนั้น 11010110.1101112 = 326.678
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 11010110.110111 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 อื่นๆที่น่าสนใจ