โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 1024 เลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 10

1024 เลขฐาน 5 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 1024 เลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 10
1024 เลขฐาน 5
เท่ากับ
139 เลขฐาน 10
เลขฐาน 5 (quinary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 5 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
วิธีที่1 การกระจาย
1. กระจายเลขฐาน 5 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
2. นำเลขฐาน 5 ที่กระจายแล้วในแต่ละหลักคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 5n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n = 0
3. นำผลลัพธ์จากการคูณของแต่ละหลักมาบวกกันจะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
วิธีทำ
10245
=
( 1x53 ) + ( 0x52 ) + ( 2x51 ) + ( 4x50 )
=
( 1x125 ) + ( 0x25 ) + ( 2x5 ) + ( 4x1 )
=
( 125 ) + ( 0 ) + ( 10 ) + ( 4 )
=
13910
วิธีที่2ใช้การคูณด้วยฐานของตัวเลขคือ 5
วิธีทำ
1. นำตัวเลขหลักแรกทางซ้ายมือมาคูณด้วยฐานของตัวเลขคือ 5 แล้วบวกกับตัวเลขหลักที่สอง
**หากตัวเลขมีสามหลักขึ้นไปให้ทำข้อ 2 ต่อไป
2. นำผลบวกที่ได้จากข้อก่อนหน้านี้มาคูนด้วย 5 และบวกกับตัวเลขหลักถัดไป(หลักที่สาม, สี่, ห้า,...)
3. ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนถึงตัวเลขหลักสุดท้าย
10245
=
( 1 x 5 ) + 0 = 5
=
( 5 x 5 ) + 2 = 27
=
( 27 x 5 ) + 4 = 139
=
13910
😁 การแปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 1024 เลขฐาน 5 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ