โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 10111111111.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8

10111111111.101 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 8 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 10111111111.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8
10111111111.101 เลขฐาน 2
เท่ากับ
2777.5 เลขฐาน 8
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
วิธีทำ
😁 การแปลง 10111111111.101 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 8 ให้แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ 10111111111 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
101111111112
=
( 1x210 ) + ( 0x29 ) + ( 1x28 ) + ( 1x27 ) + ( 1x26 ) + ( 1x25 ) + ( 1x24 ) + ( 1x23 ) + ( 1x22 ) + ( 1x21 ) + ( 1x20 )
=
( 1024 )+ ( 0 )+ ( 256 )+ ( 128 )+ ( 64 )+ ( 32 )+ ( 16 )+ ( 8 )+ ( 4 )+ ( 2 )+ ( 1 )
=
1535
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.101 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.1012
=
( 1x2-1 ) + ( 0x2-2 ) + ( 1x2-3 )
=
( 0.5 ) + ( 0 ) + ( 0.125 )
=
0.625

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
10111111111.1012 = 1535.62510

🤓 จากนั้นให้แปลง 1535.625 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8

1 เปลี่ยน 153510 ให้เป็นเลขฐาน 8
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 8 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
153510 =
8
)1535
8
)191
เศษ = 7
8
)23
เศษ = 7
8
)2
เศษ = 7
  
0
เศษ = 2
= 27778
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.62510 ให้เป็นเลขฐาน 8
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.625 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 8
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 8
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.625 x 8
=
55
0 x 8
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.62510 (เลขฐาน 10) = 0.58 (เลขฐาน 8)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 2777
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.5
เอา 2777 + 0.5 = 2777.58

ดังนั้น 10111111111.1012 = 2777.58
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 10111111111.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 อื่นๆที่น่าสนใจ