โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 1011110101001011110111011 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8

1011110101001011110111011 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 8 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 1011110101001011110111011 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8
1011110101001011110111011 เลขฐาน 2
เท่ากับ
136513673 เลขฐาน 8
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
วิธีทำ
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 มีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1แปลง 1011110101001011110111011 เลขฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
1.1) กระจายเลขฐาน 2 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
1.2) นำเลขฐาน 2 ที่กระจายแล้วคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 2n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n=0
10111101010010111101110112
=
( 1x224 ) + ( 0x223 ) + ( 1x222 ) + ( 1x221 ) + ( 1x220 ) + ( 1x219 ) + ( 0x218 ) + ( 1x217 ) + ( 0x216 ) + ( 1x215 ) + ( 0x214 ) + ( 0x213 ) + ( 1x212 ) + ( 0x211 ) + ( 1x210 ) + ( 1x29 ) + ( 1x28 ) + ( 1x27 ) + ( 0x26 ) + ( 1x25 ) + ( 1x24 ) + ( 1x23 ) + ( 0x22 ) + ( 1x21 ) + ( 1x20 )
=
( 1x16777216 ) + ( 0x8388608 ) + ( 1x4194304 ) + ( 1x2097152 ) + ( 1x1048576 ) + ( 1x524288 ) + ( 0x262144 ) + ( 1x131072 ) + ( 0x65536 ) + ( 1x32768 ) + ( 0x16384 ) + ( 0x8192 ) + ( 1x4096 ) + ( 0x2048 ) + ( 1x1024 ) + ( 1x512 ) + ( 1x256 ) + ( 1x128 ) + ( 0x64 ) + ( 1x32 ) + ( 1x16 ) + ( 1x8 ) + ( 0x4 ) + ( 1x2 ) + ( 1x1 )
=
( 16777216 ) + ( 0 ) + ( 4194304 ) + ( 2097152 ) + ( 1048576 ) + ( 524288 ) + ( 0 ) + ( 131072 ) + ( 0 ) + ( 32768 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 4096 ) + ( 0 ) + ( 1024 ) + ( 512 ) + ( 256 ) + ( 128 ) + ( 0 ) + ( 32 ) + ( 16 ) + ( 8 ) + ( 0 ) + ( 2 ) + ( 1 )
=
24811451
2เอาคำตอบที่ได้จากข้อ 1 คือ 24811451 เลขฐาน 10 แปลงให้เป็นเลขฐาน 8
  • 2.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 24811451 และนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 มาหาร, ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.3) ทำเหมือนข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
2481145110 =
8
)24811451
8
)3101431
เศษ = 3
8
)387678
เศษ = 7
8
)48459
เศษ = 6
8
)6057
เศษ = 3
8
)757
เศษ = 1
8
)94
เศษ = 5
8
)11
เศษ = 6
8
)1
เศษ = 3
0
เศษ = 1
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงเศษจากล่างขึ้นบน
คำตอบ ดังนั้น 10111101010010111101110112 = 1365136738
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 1011110101001011110111011 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 อื่นๆที่น่าสนใจ