โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 101100000010.001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16

101100000010.001 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 16 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 101100000010.001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16
101100000010.001 เลขฐาน 2
เท่ากับ
B02.2 เลขฐาน 16
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
วิธีทำ
😁 การแปลง 101100000010.001 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 16 ให้แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ 101100000010 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
1011000000102
=
( 1x211 ) + ( 0x210 ) + ( 1x29 ) + ( 1x28 ) + ( 0x27 ) + ( 0x26 ) + ( 0x25 ) + ( 0x24 ) + ( 0x23 ) + ( 0x22 ) + ( 1x21 ) + ( 0x20 )
=
( 2048 )+ ( 0 )+ ( 512 )+ ( 256 )+ ( 0 )+ ( 0 )+ ( 0 )+ ( 0 )+ ( 0 )+ ( 0 )+ ( 2 )+ ( 0 )
=
2818
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.001 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.0012
=
( 0x2-1 ) + ( 0x2-2 ) + ( 1x2-3 )
=
( 0 ) + ( 0 ) + ( 0.125 )
=
0.125

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
101100000010.0012 = 2818.12510

🤓 จากนั้นให้แปลง 2818.125 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16

1 เปลี่ยน 281810 ให้เป็นเลขฐาน 16
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 16 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
281810 =
16
)2818
16
)176
เศษ = 2
16
)11
เศษ = 0
  
0
เศษ = B (11)
= B0216
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.12510 ให้เป็นเลขฐาน 16
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.125 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 16
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 16
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.125 x 16
=
22
0 x 16
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.12510 (เลขฐาน 10) = 0.216 (เลขฐาน 16)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ B02
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.2
เอา B02 + 0.2 = B02.216

ดังนั้น 101100000010.0012 = B02.216
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 101100000010.001 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 อื่นๆที่น่าสนใจ