โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 10110.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10

10110.101 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 10110.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10
10110.101 เลขฐาน 2
เท่ากับ
22.625 เลขฐาน 10
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 10110.101 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 10110 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.101 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 10110 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
101102
=
( 1x24 ) + ( 0x23 ) + ( 1x22 ) + ( 1x21 ) + ( 0x20 )
=
( 1x16 ) + ( 0x8 ) + ( 1x4 ) + ( 1x2 ) + ( 0x1 )
=
( 16 ) + ( 0 ) + ( 4 ) + ( 2 ) + ( 0 )
=
22
2เปลี่ยน 0.101 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.1012
=
( 1x2-1 ) + ( 0x2-2 ) + ( 1x2-3 )
=
( 1x0.5 ) + ( 0x0.25 ) + ( 1x0.125 )
=
( 0.5 ) + ( 0 ) + ( 0.125 )
=
0.625

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 22
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.625
เอา 22 + 0.625 = 22.625

คำตอบ10110.1012 = 22.62510
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 10110.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ