โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 1011.1101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10

1011.1101 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 1011.1101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10
1011.1101 เลขฐาน 2
เท่ากับ
11.8125 เลขฐาน 10
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 1011.1101 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 1011 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.1101 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 1011 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
10112
=
( 1x23 ) + ( 0x22 ) + ( 1x21 ) + ( 1x20 )
=
( 1x8 ) + ( 0x4 ) + ( 1x2 ) + ( 1x1 )
=
( 8 ) + ( 0 ) + ( 2 ) + ( 1 )
=
11
2เปลี่ยน 0.1101 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.11012
=
( 1x2-1 ) + ( 1x2-2 ) + ( 0x2-3 ) + ( 1x2-4 )
=
( 1x0.5 ) + ( 1x0.25 ) + ( 0x0.125 ) + ( 1x0.0625 )
=
( 0.5 ) + ( 0.25 ) + ( 0 ) + ( 0.0625 )
=
0.8125

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 11
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.8125
เอา 11 + 0.8125 = 11.8125

คำตอบ1011.11012 = 11.812510
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 1011.1101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ