โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 1001.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10

1001.101 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 1001.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10
1001.101 เลขฐาน 2
เท่ากับ
9.625 เลขฐาน 10
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 1001.101 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 1001 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.101 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 1001 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
10012
=
( 1x23 ) + ( 0x22 ) + ( 0x21 ) + ( 1x20 )
=
( 1x8 ) + ( 0x4 ) + ( 0x2 ) + ( 1x1 )
=
( 8 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 1 )
=
9
2เปลี่ยน 0.101 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.1012
=
( 1x2-1 ) + ( 0x2-2 ) + ( 1x2-3 )
=
( 1x0.5 ) + ( 0x0.25 ) + ( 1x0.125 )
=
( 0.5 ) + ( 0 ) + ( 0.125 )
=
0.625

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 9
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.625
เอา 9 + 0.625 = 9.625

คำตอบ1001.1012 = 9.62510
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 1001.101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ