โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 0.12 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5

0.12 เลขฐาน 10 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 5 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 0.12 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5
0.12 เลขฐาน 10
เท่ากับ
0.03 เลขฐาน 5
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
เลขฐาน 5 (quinary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 5 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4
การแปลงเลขฐาน 10 ที่มีจุดทศนิยมเป็นเลขฐาน 5
วิธีทำ
มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1 เปลี่ยนจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมคือ 0 ฐาน 10 ให้เป็นเลขฐาน 5
010 = 05
2เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.1210 ให้เป็นเลขฐาน 5
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.12 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 5 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 5
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 5 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 5
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.12 x 5
=
0.60
0.6 x 5
=
33
0 x 5
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.1210 (เลขฐาน 10) = 0.035 (เลขฐาน 5)

3 เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 0
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.03
0 + 0.03 = 0.03
คำตอบ0.1210 = 0.035
😁 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 0.12 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 5 อื่นๆที่น่าสนใจ