โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 0.10001110110101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16

0.10001110110101 เลขฐาน 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 16 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 0.10001110110101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16
0.10001110110101 เลขฐาน 2
เท่ากับ
0.8ED4 เลขฐาน 16
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
วิธีทำ
😁 การแปลง 0.10001110110101 เลขฐาน 2 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 16 ให้แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ 0 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
02
=
( 0x20 )
=
( 0 )
=
0
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.10001110110101 ฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.100011101101012
=
( 1x2-1 ) + ( 0x2-2 ) + ( 0x2-3 ) + ( 0x2-4 ) + ( 1x2-5 ) + ( 1x2-6 ) + ( 1x2-7 ) + ( 0x2-8 ) + ( 1x2-9 ) + ( 1x2-10 ) + ( 0x2-11 ) + ( 1x2-12 ) + ( 0x2-13 ) + ( 1x2-14 )
=
( 0.5 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 0 ) + ( 0.03125 ) + ( 0.015625 ) + ( 0.0078125 ) + ( 0 ) + ( 0.001953125 ) + ( 0.0009765625 ) + ( 0 ) + ( 0.000244140625 ) + ( 0 ) + ( 0.00006103515625 )
=
0.55792236328125

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
0.100011101101012 = 0.5579223632812510

🤓 จากนั้นให้แปลง 0.55792236328125 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16

1 เปลี่ยน 010 ให้เป็นเลขฐาน 16
010 = 016

2เปลี่ยน 0.5579223632812510 ให้เป็นเลขฐาน 16
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.55792236328125 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 16
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 16 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 16
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.55792236328125 x 16
=
8.92675781258
0.9267578125 x 16
=
14.828125E (14)
0.828125 x 16
=
13.25D (13)
0.25 x 16
=
44
0 x 16
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.5579223632812510 (เลขฐาน 10) = 0.8ED416 (เลขฐาน 16)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 0
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.8ED4
เอา 0 + 0.8ED4 = 0.8ED416

ดังนั้น 0.100011101101012 = 0.8ED416
😁 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 0.10001110110101 เลขฐาน 2 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 อื่นๆที่น่าสนใจ