โปรแกรมแปลงเลขโรมัน
สามารถแปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมันและแสดงวิธีเขียนเลขโรมันให้อัตโนมัติ

***รองรับตัวเลข 1 - 1,000,000

✍ แปลงเป็นเลขโรมัน

เลขโรมัน 364 เขียนอย่างไร ?

เลขโรมัน 364 เขียนไม่ยากค่ะ มาดูคำตอบและวิธีเขียนเลขโรมันกันเลย

เลขโรมัน 364 เขียนอย่างไร ?
เทพควิช-lnwquiz
เลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่สามารถเขียนแทนได้เฉพาะจำนวนเต็มบวกไม่มีสัญลักษณ์แทน "ศูนย์" และ "ทศนิยม"

หลักการเขียนตัวเลขโรมัน

  • 1สัญลักษณ์เดียวกันเขียนติดกันได้ไม่เกิน 3 ตัว
  • 2เขียนโดยใช้หลักการเพิ่มคือ เขียนสัญลักษณ์ของตัวเลขเรียงกันไปหรือเรียงลำดับค่าจากมากไปน้อย
  • 3เขียนโดยใช้หลักการลดคือ เขียนสัญลักษร์ของตัวเลขที่มีค่าน้อยไว้ข้างหน้าสัญลักษณ์ของตัวเลขที่มีค่ามาก
  • 4การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้ใช้เครื่องหมายขีด (-) เขียนบนสัญลักษณ์พื้นฐาน 6 ตัว คือ V, X, L, C, D, M โดยสัญลักษณ์ใหม่นี้จะมีค่าเป็น 1,000 เท่าของตัวเลขเดิม

เลขโรมันเท่ากับเลขอารบิก
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1,000
เลขโรมันเท่ากับเลขอารบิก
V=5,000
X=10,000
L=50,000
C=100,000
D=500,000
M=1,000,000

วิธีเขียนเลขอารบิก 364 เป็นเลขโรมันมีขั้นตอนดังนี้

1 แยกตัวเลขอารบิกคือ 364 ตามค่าในแต่ละหลักได้ดังนี้
#หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย
364 =300+60+4
2 เอาสัญลักษณ์เลขโรมันแทนค่าเลขอารบิกคือ 364 ในแต่ละหลักได้ดังนี้
เลขโรมันที่มา=เลขอารบิก
CCCC = 100
ใช้หลักการข้อที่ 2 : หลักการเพิ่ม
100 + 100 + 100
=300
LXL = 50 X = 10
ใช้หลักการข้อที่ 2 : หลักการเพิ่ม
50 + 10
=60
IVI = 1 V = 5
ใช้หลักการข้อที่ 3 : หลักการลด
5 - 1
=4
เขียนเป็นตารางสรุปเปรียบเทียบเลขอารบิกและตัวเลขโรมันในแต่ละหลักได้ดังนี้
#หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย
364 =300+60+4
364 =CCCLXIV
ตอบ เลขอารบิก 364 จึงเท่ากับ CCCLXIV ในระบบเลขโรมัน