โปรแกรมแปลงเลขโรมัน
สามารถแปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมันและแสดงวิธีเขียนเลขโรมันให้อัตโนมัติ

***รองรับตัวเลข 1 - 1,000,000

✍ แปลงเป็นเลขโรมัน

เลขโรมัน 188 เขียนอย่างไร ?

เลขโรมัน 188 เขียนไม่ยากค่ะ มาดูคำตอบและวิธีเขียนเลขโรมันกันเลย

เลขโรมัน 188 เขียนอย่างไร ?
เทพควิช-lnwquiz
เลขโรมันมีสัญลักษณ์ที่สามารถเขียนแทนได้เฉพาะจำนวนเต็มบวกไม่มีสัญลักษณ์แทน "ศูนย์" และ "ทศนิยม"

หลักการเขียนตัวเลขโรมัน

  • 1สัญลักษณ์เดียวกันเขียนติดกันได้ไม่เกิน 3 ตัว
  • 2เขียนโดยใช้หลักการเพิ่มคือ เขียนสัญลักษณ์ของตัวเลขเรียงกันไปหรือเรียงลำดับค่าจากมากไปน้อย
  • 3เขียนโดยใช้หลักการลดคือ เขียนสัญลักษร์ของตัวเลขที่มีค่าน้อยไว้ข้างหน้าสัญลักษณ์ของตัวเลขที่มีค่ามาก
  • 4การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้ใช้เครื่องหมายขีด (-) เขียนบนสัญลักษณ์พื้นฐาน 6 ตัว คือ V, X, L, C, D, M โดยสัญลักษณ์ใหม่นี้จะมีค่าเป็น 1,000 เท่าของตัวเลขเดิม

เลขโรมันเท่ากับเลขอารบิก
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1,000
เลขโรมันเท่ากับเลขอารบิก
V=5,000
X=10,000
L=50,000
C=100,000
D=500,000
M=1,000,000

วิธีเขียนเลขอารบิก 188 เป็นเลขโรมันมีขั้นตอนดังนี้

1 แยกตัวเลขอารบิกคือ 188 ตามค่าในแต่ละหลักได้ดังนี้
#หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย
188 =100+80+8
2 เอาสัญลักษณ์เลขโรมันแทนค่าเลขอารบิกคือ 188 ในแต่ละหลักได้ดังนี้
เลขโรมันที่มา=เลขอารบิก
CC = 100=100
LXXXL = 50 X = 10
ใช้หลักการข้อที่ 2 : หลักการเพิ่ม
50 + 10 + 10 + 10
=80
VIIIV = 5 I = 1
ใช้หลักการข้อที่ 2 : หลักการเพิ่ม
5 + 1 + 1 + 1
=8
เขียนเป็นตารางสรุปเปรียบเทียบเลขอารบิกและตัวเลขโรมันในแต่ละหลักได้ดังนี้
#หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย
188 =100+80+8
188 =CLXXXVIII
ตอบ เลขอารบิก 188 จึงเท่ากับ CLXXXVIII ในระบบเลขโรมัน