โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 928, 704 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 928, 704 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 928, 704 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 928, 704 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 928, 704 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 928, 704 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 928 คือ
124816293258116232464928

ตัวประกอบของ 704 คือ
124811162232446488176352704

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 928, 704 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 928, 704 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 928, 704 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2, 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 928, 704 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 928, 704 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)928
704
2
)464
352
2
)232
176
2
)116
88
2
)58
44
2922
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 928, 704 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 928, 704 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 928 ด้วยจำนวนน้อย 704
        1
704
)928
704
224
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 224 ไปหาร 704
      3
224
)704
672
32
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 32 ไปหาร 224
      7
32
)224
224
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 32
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 928, 704 = 32