โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 92, 280, 6440 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 280, 6440 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 92, 280, 6440 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 92, 280, 6440 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 92, 280, 6440 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 280, 6440 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 92 คือ
124234692

ตัวประกอบของ 280 คือ
1245781014202835405670140280

ตัวประกอบของ 6440 คือ
12457810142023283540465670921151401611842302803224606448059201288161032206440

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 92, 280, 6440 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 280, 6440 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 92, 280, 6440 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 92, 280, 6440 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 280, 6440 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)92
280
6440
2
)46
140
3220
23701610
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 92, 280, 6440 คือ = 2 x 2 = 4
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ