โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 9, 27, 8, 12 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 27, 8, 12 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 9, 27, 8, 12 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 27, 8, 12 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 9, 27, 8, 12 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 27, 8, 12 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 9, 27, 8, 12 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 27, 8, 12 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 9, 27, 8, 12 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 9, 27, 8, 12 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ