โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 84, 210, 420 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 210, 420 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 84, 210, 420 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 84, 210, 420 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 84, 210, 420 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 210, 420 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

ตัวประกอบของ 420 คือ
123456710121415202128303542607084105140210420

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 84, 210, 420 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 84, 210, 420 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 84, 210, 420 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3, 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 84, 210, 420 = 2 x 3 x 7 = 42

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 84, 210, 420 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)84
210
420
3
)42
105
210
7
)14
35
70
2510
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 84, 210, 420 คือ = 2 x 3 x 7 = 42