โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 30, 42, 840 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 30, 42, 840 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 30, 42, 840 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 30, 42, 840 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 30, 42, 840 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 30, 42, 840 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 840 คือ
1234567810121415202124283035404256607084105120140168210280420840

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 8, 30, 42, 840 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 30, 42, 840 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 8, 30, 42, 840 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 8, 30, 42, 840 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 30, 42, 840 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)8
30
42
840
41521420
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 8, 30, 42, 840 คือ = 2