โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 8, 18, 12, 27 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 18, 12, 27 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 18, 12, 27 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 8, 18, 12, 27 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 8, 18, 12, 27 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 8, 18, 12, 27 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 8, 18, 12, 27 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 18, 12, 27 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 8, 18, 12, 27 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
18 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
27 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 8, 18, 12, 27 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 8, 18, 12, 27 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ