โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 722, 1025 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 722, 1025 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 722, 1025 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 722, 1025 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 722, 1025 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 722, 1025 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 722 คือ
121938361722

ตัวประกอบของ 1025 คือ
1525412051025

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 722, 1025 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 722, 1025 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 722, 1025 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
722 แยกตัวประกอบได้ = 2x19x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1025 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 722, 1025 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 722, 1025 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 722, 1025 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 722, 1025 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1025 ด้วยจำนวนน้อย 722
         1
722
)1025
722
303
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 303 ไปหาร 722
      2
303
)722
606
116
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 116 ไปหาร 303
      2
116
)303
232
71
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 71 ไปหาร 116
      1
71
)116
71
45
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 71
     1
45
)71
45
26
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 26 ไปหาร 45
     1
26
)45
26
19
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 19 ไปหาร 26
     1
19
)26
19
7
ขั้นที่ 8 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 19
     2
7
)19
14
5
ขั้นที่ 9 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 7
    1
5
)7
5
2
ขั้นที่ 10 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 5
    2
2
)5
4
1
ขั้นที่ 11 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 722, 1025 = 1