โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 72, 108, 99, 135 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 108, 99, 135 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 72, 108, 99, 135 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 72, 108, 99, 135 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 72, 108, 99, 135 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 108, 99, 135 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 99 คือ
139113399

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 72, 108, 99, 135 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 72, 108, 99, 135 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 72, 108, 99, 135 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 72, 108, 99, 135 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 72, 108, 99, 135 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)72
108
99
135
3
)24
36
33
45
8121115
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 72, 108, 99, 135 คือ = 3 x 3 = 9