โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 70, 98, 112 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 98, 112 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 70, 98, 112 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 70, 98, 112 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 70, 98, 112 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 70, 98, 112 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 98 คือ
127144998

ตัวประกอบของ 112 คือ
1247814162856112

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 70, 98, 112 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 70, 98, 112 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 70, 98, 112 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 70, 98, 112 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 70, 98, 112 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)70
98
112
7
)35
49
56
578
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 70, 98, 112 คือ = 2 x 7 = 14
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ