โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 7, 4, 11 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 4, 11 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 7, 4, 11 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 4, 11 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 7, 4, 11 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 4, 11 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 11 คือ
111

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 7, 4, 11 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 4, 11 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 4, 11 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
11 แยกตัวประกอบได้ = 11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 7, 4, 11 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 7, 4, 11 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ