โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 7, 28, 6, 16 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 28, 6, 16 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 7, 28, 6, 16 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 7, 28, 6, 16 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 7, 28, 6, 16 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 7, 28, 6, 16 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 28 คือ
12471428

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 16 คือ
124816

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 7, 28, 6, 16 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 7, 28, 6, 16 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 7, 28, 6, 16 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 7, 28, 6, 16 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ