โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 65, 247, 133 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 65, 247, 133 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 65, 247, 133 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 65, 247, 133 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 65, 247, 133 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 65, 247, 133 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 65 คือ
151365

ตัวประกอบของ 247 คือ
11319247

ตัวประกอบของ 133 คือ
1719133

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 65, 247, 133 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 65, 247, 133 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 65, 247, 133 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 65, 247, 133 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ