โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 65, 120, 36, 72, 108 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 65, 120, 36, 72, 108 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 65, 120, 36, 72, 108 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 65, 120, 36, 72, 108 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 65, 120, 36, 72, 108 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 65, 120, 36, 72, 108 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 65 คือ
151365

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 65, 120, 36, 72, 108 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 65, 120, 36, 72, 108 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 65, 120, 36, 72, 108 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 65, 120, 36, 72, 108 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ