โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 63, 276 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 63, 276 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 63, 276 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 63, 276 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 63, 276 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 63, 276 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 63 คือ
13792163

ตัวประกอบของ 276 คือ
123461223466992138276

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 63, 276 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 63, 276 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 63, 276 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 63, 276 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 63, 276 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)63
276
2192
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 63, 276 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 63, 276 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 276 ด้วยจำนวนน้อย 63
        4
63
)276
252
24
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 24 ไปหาร 63
     2
24
)63
48
15
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 24
     1
15
)24
15
9
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 15
     1
9
)15
9
6
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 9
    1
6
)9
6
3
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 63, 276 = 3