โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 625, 3600 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 625, 3600 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 625, 3600 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 625, 3600 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 625, 3600 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 625, 3600 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 625 คือ
1525125625

ตัวประกอบของ 3600 คือ
1234568910121516182024253036404548506072758090100120144150180200225240300360400450600720900120018003600

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 625, 3600 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 625, 3600 คือ 25

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 625, 3600 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
625 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3600 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 625, 3600 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 625, 3600 = 5 x 5 = 25

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 625, 3600 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)625
3600
5
)125
720
25144
ตอบ ห.ร.ม.ของ 625, 3600 คือ = 5 x 5 = 25

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 625, 3600 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3600 ด้วยจำนวนน้อย 625
         5
625
)3600
3125
475
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 475 ไปหาร 625
      1
475
)625
475
150
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 150 ไปหาร 475
      3
150
)475
450
25
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 25 ไปหาร 150
      6
25
)150
150
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 625, 3600 = 25
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ