โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 62, 196, 2356 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 62, 196, 2356 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 62, 196, 2356 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 62, 196, 2356 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 62, 196, 2356 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 62, 196, 2356 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 62 คือ
123162

ตัวประกอบของ 196 คือ
124714284998196

ตัวประกอบของ 2356 คือ
124193138627612458911782356

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 62, 196, 2356 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 62, 196, 2356 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 62, 196, 2356 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 62, 196, 2356 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 62, 196, 2356 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)62
196
2356
31981178
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 62, 196, 2356 คือ = 2