โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 91, 130, 156, 196 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 91, 130, 156, 196 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 91, 130, 156, 196 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 91, 130, 156, 196 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 91, 130, 156, 196 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 91, 130, 156, 196 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 91 คือ
171391

ตัวประกอบของ 130 คือ
12510132665130

ตัวประกอบของ 156 คือ
12346121326395278156

ตัวประกอบของ 196 คือ
124714284998196

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 60, 91, 130, 156, 196 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 91, 130, 156, 196 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 60, 91, 130, 156, 196 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 60, 91, 130, 156, 196 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ