โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 60, 100, 160 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 100, 160 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 60, 100, 160 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 60, 100, 160 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 60, 100, 160 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 100, 160 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 160 คือ
12458101620324080160

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 60, 100, 160 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 60, 100, 160 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 60, 100, 160 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 60, 100, 160 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 60, 100, 160 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)60
100
160
2
)30
50
80
5
)15
25
40
358
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 60, 100, 160 คือ = 2 x 2 x 5 = 20