โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 6, 18, 36 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 18, 36 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 6, 18, 36 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 18, 36 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 6, 18, 36 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 18, 36 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 6, 18, 36 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 18, 36 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 6, 18, 36 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 6, 18, 36 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 18, 36 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)6
18
36
3
)3
9
18
136
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 6, 18, 36 คือ = 2 x 3 = 6