โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 6, 11 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 11 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 6, 11 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 11 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 6, 11 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 11 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 11 คือ
111

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 6, 11 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 11 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 6, 11 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 6, 11 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 11 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 11 ด้วยจำนวนน้อย 6
       1
6
)11
6
5
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 6
    1
5
)6
5
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 5
    5
1
)5
5
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 6, 11 = 1