โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 57, 72, 120 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 57, 72, 120 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 57, 72, 120 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 57, 72, 120 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 57, 72, 120 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 57, 72, 120 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 57 คือ
131957

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 57, 72, 120 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 57, 72, 120 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 57, 72, 120 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 57, 72, 120 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 57, 72, 120 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)57
72
120
192440
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 57, 72, 120 คือ = 3