โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 81 คือ
1392781

ตัวประกอบของ 96 คือ
123468121624324896

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 132 คือ
12346111222334466132

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 56, 84, 72, 81, 96, 108, 132 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ