โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 56, 6 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 6 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 56, 6 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 56, 6 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 56, 6 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 6 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 56, 6 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 56, 6 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 56, 6 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 56, 6 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 6 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)56
6
283
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 56, 6 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 56, 6 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 56 ด้วยจำนวนน้อย 6
       9
6
)56
54
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 6
    3
2
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 56, 6 = 2