โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 55, 88, 176 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 55, 88, 176 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 55, 88, 176 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 55, 88, 176 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 55, 88, 176 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 55, 88, 176 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 55 คือ
151155

ตัวประกอบของ 88 คือ
124811224488

ตัวประกอบของ 176 คือ
12481116224488176

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 55, 88, 176 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 55, 88, 176 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 55, 88, 176 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 55, 88, 176 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 55, 88, 176 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)55
88
176
5816
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 55, 88, 176 คือ = 11