โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5250, 7182 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5250, 7182 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5250, 7182 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5250, 7182 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5250, 7182 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5250, 7182 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5250 คือ
12356710141521253035425070751051251501752102503503755257508751050175026255250

ตัวประกอบของ 7182 คือ
1236791418192127384254576311412613317118926634237839951379810261197239435917182

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5250, 7182 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5250, 7182 คือ 42

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5250, 7182 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5250 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7182 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x7x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5250, 7182 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5250, 7182 = 2 x 3 x 7 = 42

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5250, 7182 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)5250
7182
3
)2625
3591
7
)875
1197
125171
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5250, 7182 คือ = 2 x 3 x 7 = 42

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5250, 7182 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 7182 ด้วยจำนวนน้อย 5250
         1
5250
)7182
5250
1932
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1932 ไปหาร 5250
       2
1932
)5250
3864
1386
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1386 ไปหาร 1932
       1
1386
)1932
1386
546
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 546 ไปหาร 1386
       2
546
)1386
1092
294
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 294 ไปหาร 546
      1
294
)546
294
252
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 252 ไปหาร 294
      1
252
)294
252
42
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 42 ไปหาร 252
      6
42
)252
252
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 42
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5250, 7182 = 42