โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 525, 1890 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 525, 1890 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 525, 1890 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 525, 1890 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 525, 1890 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 525, 1890 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 525 คือ
13571521253575105175525

ตัวประกอบของ 1890 คือ
123567910141518212730354245546370901051261351892102703153786309451890

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 525, 1890 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 525, 1890 คือ 105

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 525, 1890 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
525 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1890 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 525, 1890 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 5, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 525, 1890 = 3 x 5 x 7 = 105

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 525, 1890 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)525
1890
5
)175
630
7
)35
126
518
ตอบ ห.ร.ม.ของ 525, 1890 คือ = 3 x 5 x 7 = 105

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 525, 1890 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1890 ด้วยจำนวนน้อย 525
         3
525
)1890
1575
315
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 315 ไปหาร 525
      1
315
)525
315
210
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 210 ไปหาร 315
      1
210
)315
210
105
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 105 ไปหาร 210
      2
105
)210
210
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 105
ตอบ ห.ร.ม.ของ 525, 1890 = 105