โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 51, 144, 5184 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 144, 5184 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 51, 144, 5184 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 51, 144, 5184 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 51, 144, 5184 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 144, 5184 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

ตัวประกอบของ 5184 คือ
1234689121618242732364854647281961081441621922162883244325766488641296172825925184

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 51, 144, 5184 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 144, 5184 โดยการแยกตัวประกอบ

5184 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบของ 51, 144, 5184 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 51, 144, 5184 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 144, 5184 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)51
144
5184
17481728
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 51, 144, 5184 คือ = 3