โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 51, 102152 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 102152 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 51, 102152 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 51, 102152 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 51, 102152 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 102152 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 102152 คือ
1248113226452904127692553851076102152

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 51, 102152 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 102152 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 102152 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
51 แยกตัวประกอบได้ = 3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
102152 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x113x113  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 51, 102152 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 51, 102152 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 102152 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 102152 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 102152 ด้วยจำนวนน้อย 51
        2002
51
)102152
102102
50
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 50 ไปหาร 51
     1
50
)51
50
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 50
    50
1
)50
50
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 102152 = 1